زمان بندی مسابقات تئوری

زمان بندی مسابقات تئوری

  • ١٦ اسفند

در این اطلاعیه جدول زمانبندی حضور تیم ها حضور شما تقدیم می گردد، دقت داشته باشید با توجه به فشردگی برنامه و لزوم بررسی بیش از ۱۵۰۰ تیم شرکت کننده در مسابقات مسئولیت عدم حضور به موقع تیم ها در محل مسابقه بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

همانطور که در جریان هستید روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ اولین مرحله از هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ برگزار خواهد شد. در اطلاعیه قبلی، محل برگزاری مسابقات تئوری اعلام گردید.

در این اطلاعیه جدول زمانبندی حضور تیم ها حضور شما تقدیم می گردد، دقت داشته باشید با توجه به فشردگی برنامه و لزوم بررسی بیش از ۱۵۰۰ تیم شرکت کننده در مسابقات مسئولیت عدم حضور به موقع تیم ها در محل مسابقه بر عهده شرکت کنندگان می باشد و کمیته برگزاری هیچ گونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد. همچنین هیچ تیمی پیش از ساعت اعلامی در محل مسابقات پذیرش نخواهد شد.

حضور تمامی تیم ها ( به جز تیم های گلدبرگ و برنامه نویسی ) در روز مسابقات تئوری الزامی است. با توجه به این که پذیرش نهایی تیم ها و ارائه کارت شرکت در مسابقات در این روز انجام می پذیرد، عدم حضور تیم ها به منزله انصراف از مسابقات تلقی می گردد و تیم های شرکت کننده از حضور در مسابقات عملی محروم خواهند شد.

#مرکزمقطعجنسیتساعت حضور
۱ابوعلی سینامتوسطه دومدخترانه۸:۰۰
۲البرزمتوسطه اولپسرانه۱۴:۰۰
۳امام جوادمتوسطه اولپسرانه۱۶:۳۰
۴اندیشه مهرمتوسطه اولپسرانه۱۹:۱۵
۵آبسالمتوسطه دومدخترانه۱۲:۳۰
۶آزادمتوسطه اولدخترانه۱۲:۳۰
۷بیناتمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۸پیام علممتوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۹پیام علممتوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۱۰رایمندمتوسطه دومپسرانه۱۴:۳۰
۱۱رجاییمتوسطه دومپسرانه۱۸:۰۰
۱۲سلام اسلاممتوسطه اولدخترانه۹:۳۰
۱۳سلام اسلاممتوسطه اولپسرانه۱۶:۴۵
۱۴سلام البرزمتوسطه اولپسرانه۱۵:۰۰
۱۵سلام البرزمتوسطه دومپسرانه۱۵:۰۰
۱۶سلام ایران زمینمتوسطه دومپسرانه۱۴:۴۵
۱۷سلام تبریزمتوسطه اولپسرانه۱۶:۰۰
۱۸سلام تجریشمتوسطه دومپسرانه۱۵:۱۵
۱۹سلام دیباجیمتوسطه دومپسرانه۱۷:۱۵
۲۰سلام رسالتمتوسطه دومدخترانه۹:۰۰
۲۱سلام زین الدینمتوسطه دومپسرانه۱۴:۰۰
۲۲سلام سبزمتوسطه دومدخترانه۹:۰۰
۲۳سلام سبزمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۲۴سلام سلیمهمتوسطه اولدخترانه۸:۰۰
۲۵سلام سهروردیمتوسطه اولپسرانه۱۴:۱۵
۲۶سلام صادقیهمتوسطه دومپسرانه۱۴:۳۰
۲۷سلام صادقیهمتوسطه اولپسرانه۱۸:۴۵
۲۸سلام صدرمتوسطه اولپسرانه۱۵:۱۵
۲۹سلام فرمانیهمتوسطه دومدخترانه۸:۳۰
۳۰سلام گلبانگمتوسطه دومدخترانه۹:۱۵
۳۱سلام گلبانگمتوسطه اولدخترانه۱۰:۰۰
۳۲سلام نجم الثاقبمتوسطه دومپسرانه۱۷:۰۰
۳۳سلام نجم الزهرامتوسطه دومدخترانه۱۰:۳۰
۳۴سلام ندای اندیشهمتوسطه اولپسرانه۱۷:۰۰
۳۵سلام ندای اندیشهمتوسطه دومپسرانه۱۸:۱۵
۳۶سلام همتمتوسطه اولپسرانه۱۶:۰۰
۳۷سلام همتمتوسطه دومپسرانه۱۹:۴۵
۳۸سلام ونکمتوسطه دومدخترانه۱۰:۴۵
۳۹سلام یاسینمتوسطه دومپسرانه۱۹:۳۰
۴۰سلام یوسف آبادمتوسطه اولپسرانه۱۷:۳۰
۴۱سلام یوسف آبادمتوسطه دومپسرانه۱۹:۱۵
۴۲سلطانی ۳متوسطه دومپسرانه۱۷:۳۰
۴۳سمامتوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۴۴سما ۱متوسطه دومدخترانه۱۰:۰۰
۴۵سما ۳متوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۴۶شهید رضاخانیمتوسطه دومپسرانه۱۵:۱۵
۴۷شهید مدرسمتوسطه دومپسرانه۱۸:۰۰
۴۸علامه حلی ۱۱متوسطه دومپسرانه۱۷:۱۵
۴۹علامه حلی ۹متوسطه اولپسرانه۱۴:۰۰
۵۰علامه طباطبایی ۱متوسطه دومپسرانه۱۵:۰۰
۵۱فردوسی حکیممتوسطه اولپسرانه۱۸:۱۵
۵۲فرزانگانمتوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۳فرزانگان ۲متوسطه دومدخترانه۱۲:۰۰
۵۴فرزانگان ۳متوسطه دومدخترانه۱۲:۱۵
۵۵فرزانگان ۴متوسطه اولدخترانه۱۲:۰۰
۵۶فرزانگان ۵متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۷فرزانگان ۶متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۵۸فرزانگان ۷متوسطه دومدخترانه۱۰:۰۰
۵۹فرزانگان ۷متوسطه اولدخترانه۱۱:۰۰
۶۰فرزندان ایران زمینمتوسطه اولپسرانه۱۶:۱۵
۶۱فکوریمتوسطه دومپسرانه۱۹:۰۰
۶۲قیاسمتوسطه اولدخترانه۱۲:۳۰
۶۳معلممتوسطه دومدخترانه۱۲:۳۰

همچنین شما می توانید از طریق منو زمان بندی نیز جدول زمان بندی روز تئوری را مشاهده بفرمایید.

دانلود برنامه زمانبندی

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام