اطلاعیه تمدید مهلت ویرایش

اطلاعیه تمدید مهلت ویرایش

  • ٤ اسفند

با توجه به درخواست شرکت کنندگان مهلت ویرایش اطلاعات تمدید گردید.

با توجه به درخواست شرکت کنندگان عزیز برای تمدید مهلت ویرایش اطلاعات، کمیته برگزاری با درخواست شرکت کنندگان موافقت نمود و فرصت ویرایش اطلاعات تا تاریخ ۵ اسفندماه تمدید گردید.

با توجه به اینکه این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی‌باشد از تمامی شرکت کنندگان درخواست می‌شود در فرصت باقی مانده اقدام به ویرایش اطلاعات مطابق دستورالعمل اعلام شده در روش ویرایش اقدام نمایند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان

کمیته برگزاری هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام