اصلاح نام پروژه ها و ارسال گزارش ها

اصلاح نام پروژه ها و ارسال گزارش ها

  • ٧ اسفند

از همه شرکت کنندگان محترم توجه اکید به این اطلاعیه را خواستاریم.

با توجه به پایان مهلت ثبت نام و ویرایش و اندک زمان باقی مانده تا ارسال گزارش فنی به اطلاع می رساند فرصت ویرایش عنوان تیم ها تا پایان روز ۱۰ اسفند ماه تمدید گردید و این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

شرکت کنندگان عزیز بخش دستاوردهای پژوهشی دقت داشته باشند در صورتی که در هنگام ثبت نام تیم. از قانون نام گذاری تیم برای پروژه ها پیروی نکرده باشند. ۲۰درصد از امتیاز تیم کسر خواهد شد.

قانون نام تیم ها در بخش دستاوردهای پژوهشی به این شرح می باشد که نام تیم باید عنوان پروژه دانش آموزان باشد. برای مثال تیمی که پروژه ای با عنوان "روش بررسی الف" را در مسابقات ارائه می دهد. باید نام تیم این پروژه "روش بررسی الف" در سایت ثبت شده باشد.

همچنین تا پایان روز ۱۰ اسفند ماه تیم ها فرصت دارند تا فایل گزارش فنی خود را آپلود نمایند. دقت داشته باشید تیم هایی که گزارش فنی خود را بارگزاری نکرده باشند، ۵۰ درصد امتیاز را از دست خواهند داد.

در بخش دستاوردهای پژوهشی تیم ها باید کل پروژه خود را در قالب PDF در سایت بارگزاری نمایند. عدم ارسال فایل تا روز ۱۰ اسفند ماه ۵۰ درصد امتیاز جریمه خواهد داشت.

با آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان عزیز

کمیته برگزاری هفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

زمان باقی مانده تا آغازهفتمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ

ثبت نام